Menu Kontakt os
  • En-Da

Sociale medier, radio, TV … listen er lang. Alle rammer dele af de unge forbrugere. Men ønsker man kontakt med alle de unge, så er de klassiske reklamepaneler i bybilledet det mest effektive medie. Nye tal fra Index Danmark/Gallup viser, at man rammer 87% af de 15-29 årige med reklamepanelerne.

”I absolutte tal betyder dækningen, at man kommer i kontakt med 1 million unge mennesker i løbet af en uge. Det er et meget højt tal, som vi selvfølgelig er glade for. I vores optik understreger det den styrke, som reklamepanelerne har” fortæller Michael Barfoed, Commercial Director hos AFA JCDecaux.

”Ser man på den kommercielt attraktive målgruppe 15-59 år, er dækningen steget til 82%. På en uge rammes 2,8 millioner personer. Det er markant mere end, hvad TV kan præstere. F.eks. dækker alle TV2’s kanaler 62% i løbet af en uge ” fortæller Michael og fortsætter ”For den unge målgruppe er TV2 kanalernes dækning 38%, mens radio ligger lidt højere med en dækning på 53% blandt de unge. Så vores reklamepaneler er indiskutabelt det største dækningsmedie”.

”Den teknologiske udvikling med inddragelse af GPS i målemetoden kombineret med reklamepanelernes strategisk rigtige placeringer er baggrunden for, at dækningen af den kommercielt attraktive målgruppe er steget fra 70% til 82%. GPS’en sikrer, at respondenternes færden ikke hviler på hukommelsen men på faktisk adfærd. Når man 24/7 kan registrere respondentens placering ned på cm niveau, er der ingen bevægelser, der går tabt ”. 

”Endnu en konsekvens af reklamepanelernes strategiske placering er den høje frekvens, som for de 15-59 årige er på 15 og for de unge på 16. Det er den højeste frekvens blandt udbyderne på outdoormarkedet og jeg er overbevist om, at forklaringen skal findes i reklamepanelernes kvalitet og rigtige placeringer” siger Michael Barfoed. 

”De nye tal viser, at outdoormediet står stærkere og stærkere i et stadig mere fragmenteret mediebillede. De klassiske reklamepaneler er et effektivt medie og vel efterhånden det eneste medie, sammen med TV, der på kort tid kan generere en høj dækning plus en høj frekvens.” siger Mikael Ostenfeld, Buying Director hos GroupM.

”De senere års ændringer i mediebilledet og forbrugeradfærden har betydning for annoncørernes marketingindsats. Det er vores opgave at belyse forskydningerne mellem mediegrupperne, så annoncørernes mediemix optimeres. Her er det positivt, at outdoor bidrager med nye analyser og viden, så vores rådgivning af kunderne kan optimeres” 
”F.eks. er det et fremskridt, at nye outdoormedier som Malls også er kommet med i Index’et, og vi ser frem til, at outdoorbranchen udvikler nye målemetoder, der kan bidrage med endnu mere viden. Vi er glade for, at store dele af outdoorbranchen er gået sammen om den nye fælles målemetode og håber, at de øvrige udbydere kommer med. Det er vigtigt at få belyst de forskellige outdoormediers effekt på en medieplan. Og nu er muligheden der, da Kantar Gallup har lavet en fælles målemetode. Noget som annoncører og vi bureauer har efterspurgt i mange år” siger Mikael Ostenfeld.

”Vi har et ønske om til stadighed at give mediebureauer og annoncører størst mulig transparens om outdoormedier, så det investerer vi massivt i. Vi vil gerne dokumentere outdoormediernes egenskaber og styrker.” slutter Michael Barfoed.


For yderligere oplysninger kontakt:
Commercial Director, Michael Barfoed på 53 74 08 04.
 

Publiceret i Pressemeddelelse