Menu Kontakt os
 • En-Da

Vores miljøpolitik er, at:

 • sikre forebyggelse mod forurening i alle vores processer
 • tænke kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøaspekter ind i projektering og metodevalg
 • udføre alle vores aktiviteter i overensstemmelse med relevante lov- og myndighedskrav samt virksomhedens interne retningslinjer
 • udføre vores arbejde med mindst mulig belastning af det omgivende miljø samt anvende bæredygtige produkter
 • skabe de bedste rammer og vilkår for et godt fysisk og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø, hvor det er realistisk, teknisk og økonomisk muligt

 

Find vores ISO certifikat her

AFA Decaux vil med sine konkrete miljømål:

Reducere de miljømæssige påvirkninger
Reducere energi- og brændstofforbruget
Indkøbe grøn strøm
Sikre 100% genbrug af plakater
Sikre 100% genanvendelse af glas
Øge sorteringen af affald
Inkorporere LED lysteknologi i nyt byudstyr samt på egne kontor- og lagerarealer
Sikre, at 80% af plakater trykkes på FSC papir
0

På globalt plan har JCDecaux-gruppen en bæredygtig udviklingsstrategi med seks overordnede prioriteringer, som reducerer virksomhedens miljømæssige påvirkninger, udvikler de menneskelige ressourcer samt opfylder vores økonomiske forventninger.

Hovedpunkterne i den globale JCDecaux miljøpolitik er, at:

 • reducere energiforbruget
 • reducere de miljømæssige påvirkninger
 • implementere en global sundheds- og sikkerhedspolitik
 • implementere en global social politik
 • styrke en bæredygtig udvikling i indkøbspolitikken
 • styrke medarbejdernes engagement mod en bæredygtig udvikling
AFA JCDecaux - Elbiler - Zero Emission