Menu Kontakt os
  • En-Da
Præcision– i måling
Transparens– i dokumentation
Sikkerhed– i leverance
0

Digitalt indkøb i sikre rammer!

Vi lancerer en ny digital valuta, som udmærker sig ved at være præcis, transparent og sikker. Det betyder, at vi  helt udfaser Share-Of-Time (SOT), og fremover sælger vi udelukkende kampagner på vores digitale udstyr opgjort i Viewed Impressions. 

Kort sagt betyder det, at du kun betaler for det antal personer, som rent faktisk har set din kampagne - altså Viewed Impressions. Tidligere betalte du for en andel af tid på en digital skærm. Men vores nye valuta og den avancerede målemetode, som ligger bag, kan meget præcist beregne, hvor mange personer, som ser din kampagne ligesom metoden også tager højde for udsving i tid, sted og sæson. Derfor giver Viewed Impressions et langt mere reelt og validt resultat, og i sidste ende et langt mere sikkert indkøb af digitale kampagner. 

Vores nye digitale valuta har været undervejs i en del år, da der ligger et stort forarbejde og meget metodeforskning bag. Det gør valutaen og metoden særdeles stærk, og det er unikt at kunne levere digital outdoor på et så gennemarbejdet og solidt grundlag.

BEMÆRK!  Salget af Viewed Impressions starter først med virkning fra den  5. august 2024.

 

AFA Decaux – Viewed Impressions

Fakta om metoden bag

  • Databaseret tilgang, hvor realtidsdata opsamles via sensorer i alle digitale skærme
  • Data sammenholdes med manuelle tællinger
  • Data beregnes på baggrund af internationale målestandarder og metoder
  • Samarbejde med markedets mest anderkendte 3. parts analysepartnere med validering og beregning af dele af datagrundlaget 
  • Reelt og retvisende billede af, hvor mange Viewed Impressions en kampagne reelt set har
  • Campaign Management under hele kampagneperioden
  • Nøjagtig afrapportering til annoncører i forhold til faktisk leverede Viewed Impressions
  • Garanteret kompensation ved underlevering