Menu Kontakt os
 • En-Da

Etiske retningslinjer for annoncører 

Vi driver en virksomhed i det offentlige rum, og det stiller store krav til både os selv, vores samarbejdspartnere og vores annoncører. Vi arbejder proaktivt for at afvikle etisk forsvarlige outdoor-kampagner på vores analoge og digitale udstyr. Derfor har vi nedsat en komité, som skal sikre, at vores annoncører overholder en række etiske retningslinjer, som vi kalder Advertiser Code of Ethics.  

Retningslinjerne er en slags sikkerhedsnet for, at alle budskaber i reklamekampagnerne overholder vores forretningsvilkår og etik, og vi henstiller til, at alle vores annoncører er ekstra opmærksomme, hvis følgende elementer indgår i deres kampagner:
 

 • nøgenhed 
 • seksualitet 
 • politik  
 • religion 
 • vold 
 • pornografisk indhold 
 • polemisk indhold 
AFA Decaux – Sinful

Vurdering og validering af kampagner 

Alle kampagner bliver vurderet og valideret ud fra et lovgivningsmæssigt og et etisk perspektiv, og det er op til vores etiske komité at godkende eller afvise en kampagne. Vi holder os hele tiden orienterede på området, og vi har samtidig et veletableret samarbejde med interesseorganisationerne, Sex & Samfund og Alkoholreklamenævnet, som bistår med viden og sparring i konkrete tvivlstilfælde. 

Advertiser Code of Ethics komiteen har også mulighed for at søge juridisk bistand, hvis det er nødvendigt, og komiteens medlemmer fordeler sig på følgende funktioner i AFA Decux: 
 

 • Head of Sales 
 • Concessions & Relations Manager 
 • Sales Support Manager 
 • Projektleder 


Vi er naturligvis også forpligtet til at overholde gældende lovgivning, forskrifter og kontraktbetingelser inden for vores forretningsområder.  

Globale etiske og adfærdsmæssige retningslinjer for medarbejdere og samarbejdspartnere 

Vi arbejder også med vores etiske retningslinjer og vores adfærd internt i vores organisation og eksternt i forhold til leverandører og samarbejdspartnere. Retningslinjerne bygger alle på et fundament af vores kerneværdier: 
 

 • Innovation 
 • Kvalitet  
 • Troværdighed 


Som en del af JCDecaux arbejder vi med, at alle vores medarbejdere på tværs af landegrænser bliver undervist i vores etiske retningslinjer – vores globale Code of Ethics.
Læs mere i Code of Ethics

Vi stiller også en række krav til vores samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører, som er beskrevet i vores globale Code of Conduct.  
Læs mere i Code of Conduct

AFA Decaux - Code of Ethics