Menu Kontakt os
  • En-Da

AFA Decaux har i mange år arbejdet aktivt for at minimere klimaaftrykket i hele organisationen og er i dag en klimaneutral medievirksomhed. Dette skyldes bl.a. at vi klimakompenserer det CO2 aftryk vi ikke selv kan reducere. AFA Decaux bruger allerede 100% grøn strøm via Ørsted, vi servicerer byudstyret med elektriske biler og scootere, rengør byudstyr i filtreret vand og opererer med en minimum waste policy.

Og vi fortsætter løbende med at reducere vores aftryk og evaluerer vores samarbejdspartnere og leverandører for mindst mulig klimapåvirkning.

ClimatePartner har beregnet AFA Decaux’ virksomhedsklimaaftryk for hele 2021 og til sammenligning viste dette at vi med knapt 700.000 kg CO2, havde et klimaaftryk svarende til 79 europæers årlige aftryk.

Læs hele vores klimarapport for 2021 udarbejdet af ClimatePartner.

Det vi ikke kompenserer for er; annoncørens produkt og aftrykket af marketingkampagnens produktion (dvs. aftrykket i forbindelse med udviklingen af selve reklamen), før kreativet eller plakaten lander hos os, da vi ikke har kontrol over effekten af f.eks. udarbejdelse af kampagner, solgte produkter eller ydelser.
 

ClimatePartner

ClimatePartner er internationalt anerkendte eksperter indenfor klimabeskyttelse og bæredygtighed, til at beregne og mindske CO2-udslip. 

ClimatePartner investerer i og udvikler kulstofkompensationsprojekter af høj kvalitet over hele verden. De tilbyder en bred portefølje af ca. 400 projekter, certificeret i henhold til pålidelige standarder som f.eks. Gold Standard og Verified Carbon Standard (VCS).

Gold Standard stiller høje krav til projekternes samlede miljømæssige og sociale påvirkning. En række miljøorganisationer (f.eks. WWF) står bag mærkningen.
Verified Carbon Standard (VCS)-programmet er verdens mest udbredte krediteringsprogram for drivhusgasser (GHG).

Projekter verificeres i forskellige trin af både de uafhængige revisionsorganer såvel som af kulstofstandarderne. Derudover har ClimatePartner sin egen omfattende Due Diligence-screening af projekterne, som sikrer korrekt dokumentation og gennemførelse.

Efter at verificerede emissionsreduktioner er blevet brugt til at udligne emissioner, skal de trækkes tilbage i det respektive register (f.eks. Gold Standard) for at forhindre dobbelttælling. Pensionsprocessen hos ClimatePartner revideres løbende af TÜV Austria.

Læs mere om ClimatePartner her

Både det direkte og indirekte klimaftryk er med i beregningerne, som ClimatePartner har lavet med den indsamlede data; alt fra antal plakater, emballage, elforbrug, transport fra trykkeriet og videre til lokationer, skift af plakat og rengøring af byudstyr, depoter og virksomhedens aftryk i form af forretningsrejser, kontormateriale, genanvendelse m.m. Beregningerne er lavet i henhold til GHG-protokollen.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) er den mest etablerede standard for beregning og rapportering af drivhusgasemissioner.

Se mere information herunder, om det klimaaftryk vi årligt kompenserer for på produktniveau.

AFA Decaux har valgt at klimakompensere til to Gold Standard og VSC verificerede projekter. 

Skov i Indonesien

Skovbeskyttelse i Indonesien

Skovbeskyttelsesprojekter sikrer, at skovene bevares på længere sigt, og at beskyttelsen af skovene tillægges en højere værdi end skovrydning.
Rimba Raya er verdens største initiativ til at beskytte og bevare tørvesumpskove - et af de mest truede økosystemer i verden.
Det sigter mod at beskytte truede arter ved at bevare næsten 65.000 hektar tropisk tørvesumpskov og reducere udledningen af drivhusgasser med et gennemsnit på 4,5 millioner tons om året.

Rimba Raya-projektet er et af få projekter, der bidrager til alle FN’s 17 verdensmål og har en indvirkning der rækker langt ud over kulstofreduktioner.

Det bidrager bl.a. med rent vand, øget mulighed for uddannelse og bæredygtig økonomisk vækst i lokalsamfundet.

Vindenergi i Chile

Vindenergi i Chile

Ved at investere i vindenergi i Ovalle er AFA Decaux med til at sikre, at grøn elektricitet når det centrale elnet i Chile.
Møllerne producerer i gennemsnit 290 GWh ren el om året og sparer lige under 200.000 tons CO2 årligt.

Det bidrager også til energiomstillingen i Chile ved at udvide sektoren for vedvarende energi.