Menu Kontakt os
  • En-Da

Vores outdoor-medier er en stærk måde til at forme meninger i samfundet, og derfor har vi valgt at støtte adskillige vigtige formål.  

Vi involverer vores egne medarbejder i arbejdet, og de er med til at indstille og udvælge de organisationer og græsrodsbevægelser, som vi støtter i form at gratis reklamekampagner på vores landsdækkende medier.  

Det giver mindre kendte organisationer en stemme og en mulighed for at kommunikere deres vigtige budskaber og mærkesager til mange mennesker på én gang. Fællesnævneren for udvælgelsen af organisationerne er, at de alle arbejder med et eller flere af FN’s 17 Verdensmål. Vores støtte løber for et år ad gangen.

Major Causes - FN Verdensmål

I 2024 har vi valgt at støtte følgende organisationer

AFA Decaux - Lykkeliga

Lykkeliga

Et nationalt håndboldfællesskab for børn med udviklingshandicap. LykkeLiga handler om at skabe positive fællesskaber og afmystificering i samfundet. Holdene danner rammen om en helt ny måde at skabe netværk for børn og unge med et udviklingshandicap og deres familier - både på og uden for banen. Initiativtageren til LykkeLiga er tidligere landsholdsspiller, Rikke Nielsen, som selv er mor til en datter med Downs syndrom.

Vi synes jo, at vores håndboldstjerner er nogle af de største sportsstjerner, der findes. De fortjener at blive vist frem, heppet på og set op til! Derfor har vores kampagne haft fokus på synlighed, powerness og sejhed! De her børn fortjener også at stå side om side på alverdens gadehjørner - præcis som Messi, Mikkel Hansen og alle de andre store stjerner.

Signe van Ingen Bro

Projektleder, LykkeLiga - Danmarks lykkeligste håndboldliga

Det Nationale Sorgcenter
(Projekt: Børn, Unge & Sorg)

Organisationen yder gratis specialiseret hjælp til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde samt ældre over 65 med komplicerede sorgreaktioner. Ligeledes driver de Sorglinjen, hvor alle der har behov for at snakke om sorg dagligt kan ringe ind, så de ikke føler sig alene i det. Overordnet arbejder Det Nationale Sorgcenter for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker – både forebyggende og behandlende. Organisationen blev startet af Preben Engelbrekt i år 2000, og i dag består organisationen af fire afdelinger i henholdsvis København, Aarhus, Odense og Vejle. De hjælper årligt en lang række børn, unge og ældre igennem sorgen og arbejder samtidig for at gøre død, sygdom og sorg mindre tabubelagt. 

Det Nationale Sorgcenter - Foto

Vi er meget spændte på, hvad en stor outdoor-kampagne kan gøre for at udbrede kendskabet til vores arbejde med sorg. Forhåbentlig kan det være med til at sætte ekstra fokus på, at der er hjælp at hente, hvis man oplever komplicerede sorgreaktioner, og samtidig ønsker vi at fjerne berøringsangsten med sorg.

Claus Fahrendorff

Kommunikations- og Fundraisingchef, Det Nationale Sorgcenter

AFA Decaux – Verdens Skove – Major Causes

Verdens Skove

Organisationen har fokus på bevaring af regnskoven, som de ser som en livsnødvendig præmis for jordens overlevelse. Derfor arbejder de på konkrete projekter, der bevarer regnskov i fire latinamerikanske lande, i Etiopien og Uganda, og i Danmark kæmper de for at skabe mere vild skovnatur.

Vi er meget glade for, at netop vores organisation er blevet udvalgt af AFA Decaux til at komme bredt ud på landsdækkende medier med vores mærkesag. Vi håber, at det for alvor kan være med til at sætte Verdens Skove på landkortet, så ingen er i tvivl om vigtigheden af det arbejde, vi gør – både for regnskoven ude i den store verden og for den vilde skovnatur lokalt i Danmark.

John Glitfeldt

Fundraiser- og kampagnekoordinator, Verdens Skove

Julemærkefonden og Julemærkehjemmene

Julemærkehjemmene hjælper børn, der mistrives. Børn, der bliver mobbet, er ensomme eller ikke tror, de er gode nok. Fælles for dem er, at de har brug for hjælp til at genfinde troen på dem selv og livet. Hvert år får 1.000 børn i Danmark ophold på et af de fem Julemærkehjem. Og selvom de hedder Julemærkehjemmene hjælper de børn hele året.
 
På Julemærkehjemmene bliver børnene en del af et fællesskab med sammenhold, støtte og omsorg fra både børn og voksne. En af deres fornemste opgaver er at give dem masser af succesoplevelser, så de oplever, at de kan. At de kan meget mere end de tror. Og ikke mindst, at de kan selv. Og det er fantastisk at se, hvordan børnene vokser, når vi ser og anerkender deres udvikling.

AFA Decaux – Julemærkefonden

Vi er utrolig taknemmelige for at få muligheden for en outdoor-kampagne rundt i hele Danmark, da vores fem Julemærkehjem jo ligger fordelt over hele landet. Vi håber, at kampagnen er med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er med fællesskaber for at få børn i mistrivsel til at tro på sig selv igen – og dermed finde deres selvværd.

Eva Veis Thomsen

Kampagneleder, Julemærkefonden

Projekter i 2023

I 2023 gik vores støtte bl.a. til Tænketanken Frej, som er en græsrodsbevægelse, som arbejder for at bygge bro mellem by og land og derigennem skabe en tværfaglig bevægelse, hvor løsninger og handling på nogle af tidens udfordringer (som f.eks. klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd) kan findes i fællesskab.   

Vi er ekstremt stolte over, at Frej har formået at nå ud i hele landet og skabe større opmærksomhed om vores mission om at skabe et mere bæredygtigt fødevare Danmark. Derfor vil vi endnu engang gerne takke AFA Decaux for muligheden for denne nationale kampagne. 

Tænketanken Frej

AFA Decaux - Tænketanken FREJ