Menu Kontakt os
  • En-Da
I efteråret overtog AFA JCDecaux den gule førertrøje. Outdoor havde for første gang en hø-jere dækning end TV. Med de nyeste tal i hus er afstanden til TV øget. For de 15-59 årige er forspringet til TV2 femdoblet i 2017, og for de unge forbrugere mellem 15 og 29 år er forsprin-get øget markant.

Seertallene fra 2017 viser, at TV2 har en ugentlig dækning blandt de 15-59 årige på 61% mod 69% i 2016. Her dækker AFA JCDecaux’ klassiske reklamestandere, de såkaldte abribus, 71% i løbet af en uge. For den unge målgruppe ”Personer mellem 15-29 år” er TV2’s dækning faldet fra 52% i 2016 til 41% i 2017. Her rammer AFA JCDecaux godt 71% i løbet af en uge.

”Forholdet i dækningen mellem flow-TV og outdoor er et godt eksempel på en udvikling, vi allerede har haft en fornemmelse af. Men afstanden mellem de to mediegruppers dækning er ret overraskende.” udtaler Kim Olesen, General Manager Kindred Group (tidligere Unibet) og bestyrelsesmedlem i Dansk Annoncørforening.

”For annoncører har de senere års betydelige ændringer i mediebilledet og forbrugeradfærden selvsagt stor betydning for marketingindsatsens resultater. Vi skal være opmærksomme på de indbyrdes forskydninger mellem mediegrupperne og holdningerne til disse. Så ud fra en annoncørs synspunkt er mediemiksets allokering altid til diskussion og revision.” siger Kim Olesen.

Samtidig leverer outdoor meget høje frekvenstal for begge målgrupper. OTS’en er 28 for de 15-59 årige og 32 for de 15-29 årige.

“Som mediegruppe har outdoor haft både højdepunkter og lavpunkter i det lange perspektiv. Jeg mener, at outdoormedierne står stærkt lige nu, hvilket bekræftes af den fremgang, out-door har både lokalt og globalt. En fremgang, der vil fortsætte af flere årsager.” siger Kim Skjoldborg, Assistant Professor ved EAL og fortsætter

“For det første evner outdoor at generere nettodækning hurtigt. I et stadig mere fragmenteret mediemarked står outdoor tilbage som det eneste medie, der kan nå alle målgrupper hurtigt. En anden årsag er den stigende digitalisering af outdoor, som vil betyde en meget kortere reaktionstid for annoncøren samtidig med, at effekten vil stige. Outdoor kombineret med ek-sempelvis TV vil blive endnu mere effektfuldt i fremtiden.”

“Slutteligt vil jeg sige, at grundet den øgede konkurrence om at få forbrugernes opmærksom-hed, falder opmærksomheden for det enkelte medie. Det gælder specielt online. Den faldende opmærksomhed betyder, at eksponeringskvaliteten for en række mediegrupper vil falde, mens den må forventes at stige for outdoor. Så alt i alt vil outdoor i fremtiden stå stærkere end for blot 10 år siden.”

“Det øgede forspring til TV er en glædelig overraskelse at starte året på, og forspringet er nu så signifikant for den unge målgruppes vedkommende, at både annoncører og mediebureau-er vel objektivt set må begynde at revurdere fordelingen af medieinvesteringerne” siger Kar-sten Rask Mikkelsen, Commercial Director hos AFA JCDecaux.


For yderligere oplysninger kontakt:

Commercial Manager Karsten Rask Mikkelsen på 60 78 68 49 eller e-mail krm@afajcdecaux.dk

Publiceret i Pressemeddelser