Menu Kontakt os
  • En-Da
En ny analyse fra Kantar Gallup viser, at AFA JCDecaux’ fritstående standere, de såkaldte abribus, med 71% har Danmarks højeste dækning. For første gang er TV 2 ikke nummer et på dækningshitlisten.

”På en uge rammer vores annoncører 71% af de 15-59 årige med en landsdækkende abribus serie. Det er der, så vidt vi kan se, ikke noget andet enkeltstående medie, der overgår. Samtidig opnås en frekvens på 28, hvilket er exceptionelt højt og effektivt, når man vil have et budskab manifesteret i forbrugernes bevidsthed. Så vi har her et reklamemedie, som i den grad når ud til danskerne” siger Mai Britt Lundstrøm, Insights- og Business Development Manager hos AFA JCDecaux.

”Og for de kommercielt attraktive 15–29 årige er billedet endnu mere udtalt. Her opnår man med klassisk outdoor samme stærke dækning på 71% i løbet af en uge. Og det er faktisk næsten 20 procentpoint højere end TV 2. At afstanden er så stor, kom faktisk bag på os.”

”De nye dækningstal kommer fra vores Outdoormeter, som vi havde behov for blev opdateret. Det skyldes, at vi i forbindelse med digitaliseringen af København og DSB har ændret en del i vores udstyrsportefølje, forstået på den måde, at der nu er færre analoge flader. Til gengæld har vi opsat mange digitale skærme. Grundet denne omlægning har vi fået reberegnet den dækning, som vores velkendte abribus serier står for. Kantar Gallup er vores faste samarbejdspartner på Outdoormetret, derfor er det også Gallup, der har beregnet alle data på ny.” fortæller Mai Britt.

”I beregningerne har vi ligesom sidst inddraget Rejsevaneundersøgelsen, der belyser trafikken på og ved togstationer, Coop’s butikker og de 28 af landets kommuner, som udgør AFA JCDecaux’ netværk” fortæller Morten Kromann-Larsen, direktør i Kantar Gallup og fortsætter

”I 2012 registrerede vi 2.000 danskeres færden på en given dag samt 500 GPS-interviews med registrering af syv dages rejseadfærd. Ved at veje og opdatere med de nyeste data har vi genberegnet dækning og frekvens for abribus serierne i forskellige geografiske områder. Outdoormetret dokumenterer igen outdoormediets styrke, så vi ser frem til det videre arbejde med outdooranalyser”.

”Udviklingen de sidste 6-7 år viser, at flere traditionelt stærke mediegrupper, herunder TV, er faldet i dækning. For flow-TV’s vedkommende er seeradfærden med second og third screen, nye streamingtjenester osv. slået igennem. Det er selvfølgelig en medvirkende årsag til, at vi i dag ser outdoor have den højeste dækning. Når man tager den udvikling i betragtning, er det vel kun forståeligt, at annoncører revurderer deres medieinvesteringer og medievalg. Her er outdoor en af flere muligheder, og med de nye dækningstal bliver outdoormediet i hvert fald ikke mindre attraktivt.” siger Karina Malling, Head of Print & OOH hos Omnicom Media Group.

”I vores optik kan outdoor henover de kommende år måske ende med at blive det sidste store massemedie. De analoge medier tilbyder allerede nu den højeste dækning. Og den dækning vil kun stige i takt med den fremtidige befolkningstilvækst i storbyerne. Vi rammer i runde tal tre ud af fire danskere i løbet af syv dage. Og i kombination med vores digitale netværk, der dagligt ses af 1,1 million, kommer dækningen endnu en oktav op” slutter Mai Britt.


For yderligere oplysninger kontakt:

Insights- & Business Development Manager Mai Britt Lundstrøm på 26 30 39 89 eller e-mail mbl@afajcdecaux.dk

Publiceret i Nyheder, Pressemeddelelse