Menu Kontakt os
  • En-Da

I AFA Decaux ønsker vi at drive en virksomhed, der ikke kun følger, men også er kendetegnet ved stærke værdier og høje etiske standarder. Hvem vi er, og hvordan vi opfører os, er afgørende for tilliden til os. Tillid fra vores kunder, fra vores samarbejdspartnere og fra det samfund, vi er en del af. 

Det er vigtigt for os, at vores virksomhedskultur er åben, tryg og tillidsfuld, og vi ønsker at fremme en åben dialog. For AFA Decaux er det vigtigt, at uregelmæssigheder eller uetisk adfærd kommer frem i lyset – og bliver håndteret på en ordentlig måde. Helt afgørende er det derfor at kunder, leverandører, interessenter og medarbejdere har mulighed for frit at dele oplevelser. Om os og med os.  

Vi anerkender dog, at der kan være situationer, hvor det kan være svært at komme med oplysninger eller berette om oplevelser om medarbejderes adfærd af de normale kanaler. I AFA Decaux’ Whistleblowerordning kan du som medarbejder, tidligere medarbejder eller samarbejdspartner - trygt og anonymt - indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til virksomheden.  

Se AFA Decaux’ whistleblower politik her – Whistleblowerpolitik

Hvis du er ansat i AFA Decaux vil vi gerne opfordre dig til, at du i første omgang henvender dig til din nærmeste leder. Du kan også henvende dig til din arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentant eller vores HR-afdeling. 

Hvis du gerne vil indberette en mistanke eller viden om alvorlige eller ulovlige forhold, kan du anvende formularen herunder.