Menu Kontakt os
AFA JCDecaux - Elbiler - Zero Emission 
Intertek - ISO 14001:2015

 

Vores miljøpolitik er, at:

 • sikre forebyggelse mod forurening i alle vores processer
 • tænke kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøaspekter ind i projektering og metodevalg
 • udføre alle vores aktiviteter i overensstemmelse med relevante lov- og myndighedskrav samt virksomhedens interne retningslinjer
 • udføre vores arbejde med mindst mulig belastning af det omgivende miljø samt anvende bæredygtige produkter
 • skabe de bedste rammer og vilkår for et godt fysisk og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø, hvor det er realistisk, teknisk og økonomisk muligt
 
 

 

AFA JCDecaux vil med sine konkrete miljømål:

 
 • Reducere de miljømæssige påvirkninger

 • Reducere energi- og brændstofforbruget

 • Indkøbe grøn strøm

 • Sikre 100% genbrug af plakater

 • Sikre 100% genanvendelse af glas

 • Øge sorteringen af affald

 • Inkorporere LED lysteknologi i nyt byudstyr samt på egne kontor- og lagerarealer

 • Sikre, at 80% af plakater trykkes på FSC papir

 

 
 


 

AFA JCDecaux - Elbiler - Zero Emission

På globalt plan har JCDecaux-gruppen en bæredygtig udviklingsstrategi med seks overordnede prioriteringer, som reducerer virksomhedens miljømæssige påvirkninger, udvikler de menneskelige ressourcer samt opfylder vores økonomiske forventninger.

Hovedpunkterne i den globale JCDecaux miljøpolitik er, at:

 • reducere energiforbruget
 • reducere de miljømæssige påvirkninger
 • implementere en global sundheds- og sikkerhedspolitik
 • implementere en global social politik
 • styrke en bæredygtig udvikling i indkøbspolitikken
 • styrke medarbejdernes engagement mod en bæredygtig udvikling
 

Læs mere om

For samarbejdspartnere