Menu Kontakt os
AFA JCDecaux - Elbiler - Zero Emission 
Intertek - ISO 14001:2015

 

Vores miljøpolitik er at:

 • udføre vores arbejde med mindst mulig belastning af det omgivende miljø
 • overholde gældende lovgivning på området
 • ofte stille strengere krav til virksomheden, end hvad love og regler foreskriver
 • løbende reducere vores miljøbelastning
 • opfylde kravene i miljøledelsessystemet ISO 14001
 
 

 

Konkret har vi følgende miljømål:

 
 • Reduktion af brændstofforbrug (20% mindre i 2020 end i 2013)

 • Reduktion af CO2 udslip

 • Øget sortering af affald (90% genbrug i 2020)

 • 100% genanvendelse af glas

 • LED lysteknologi i nyt byudstyr samt løbende udskiftning på kontor- og lagerarealer

 • 100% genbrug af plakater

 • 80% af plakaterne trykkes på FSC papir

 

 
 


 

AFA JCDecaux - Elbiler - Zero Emission

På globalt plan har JCDecaux-gruppen udarbejdet en bæredygtig udviklingsstrategi med henblik på at prioritere tiltag, som reducerer virksomhedens miljømæssige påvirkninger, udvikler de menneskelige ressourcer samt opfylder vores økonomiske forventninger.

Hovedpunkterne er at:

 • reducere energiforbruget
 • implementere en global sundheds- og sikkerhedspolitik
 • styrke bæredygtig udvikling i indkøbspolitikken
 • reducere de miljømæssige påvirkninger
 • implementere en global social politik
 • styrke medarbejdernes engagement mod en bæredygtig udvikling

Læs mere om

For samarbejdspartnere