Hver dag tæller
og hverdagen
tæller allermest

I 2014 fornyede JCDecaux vores engagement overfor bæredygtig udvikling ved at lancere den globale strategi for en bæredygtig udvikling baseret på tre aspekter:

 

 Miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter

 

Denne strategi dækker alle JCDecaux’ selskaber og aktiviteter i hele verden.
Care

Vi tager hensyn
til miljøet

Social

Vi tænker over vores sociale adfærd

Interests

Vi værdsætter vores interessenter

VORES BÆREDYGTIGE UDVIKLINGSSTRATEGI

JCDecaux-gruppen har udarbejdet en bæredygtig udviklingsstrategi med henblik på at prioritere tiltag, som reducerer virksomhedens miljømæssige påvirkninger, udvikler de menneskelige ressourcer samt opfylder vores økonomiske forventninger.

Miljømæssige prioriteter

Reducere vort energiforbrug

At reducere energiforbruget i vores byudstyr, biler og bygninger ved at forbedre vores produkters og tjenesters energieffektivitet er en måde at opnå bæredygtig vækst på.

Reduce vore øvrige miljømæssige påvirkning

De ressourcer vi bruger bevares ikke blot ved at optimere dem, men også gennem innovation af de anvendte materialer, de produkter der udvikles og de processer der iværksættes.

Sociale prioriteter

Implementere en global sundheds- og sikkerhedspolitik

Vores ansattes sundhed og sikkerhed er af afgørende betydning for JCDecaux dvs. at styre de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter, at give medarbejderne det mest sikre udstyr og oplære dem i sikkerhedsprocedurer, at udvide sundheds- og sikkerhedsprocedurerne til også at gælde vores leverandører og underleverandører

Implementere en global social politik

Vi har indført et fælles socialt grundlag og implementeret lokale initiativer for at udvikle vores menneskelige ressourcer og sikre vores ansattes velvære.

Samfundsmæssige prioriteter

Styrke bæredygtig udvikling i indkøbspolitikken

Vores prioritet er at udvikle langsigtede og stærke relationer med vores leverandører, at dele et fælles engagement vedrørende bæredygtig udvikling.

Styrke medarbejdernes arrangement mod en bæredygtig udvikling

JCDecaux’ ansatte er nøglen til en vellykket bæredygtig udviklingsstrategi. De giver substans, gennem deres arbejde og deres daglige adfærd, til det engagement og de værdier, som koncernen formidler.

AFA JCDecaux’ miljøpolitik til fælles gavn for os alle

Vi har stor respekt for de menneskeskabte klimaforandringer, vi ser på verdensplan. Derfor har vi valgt at lade os certificere efter ISO 14001 standarden. Et valg vi foretog ikke alene for egen skyld, men også vores interessenters skyld. Vores indsatser skal komme miljøet til gode – men også vores samarbejdspartnere. Certificeringen opnåede vi i maj 2014.

Kravselementerne i ISO 14001 sikrer, at vi løbende forbedrer vores miljøindsats og derved kontinuerligt arbejder på at reducere vores miljøpåvirkninger.
Vi har ud over det daglige miljøarbejde valgt at etablere en miljøgruppe.

Miljøgruppens formål er at sikre, at man mødes hvert kvartal og drøfter resultaterne af den samlede miljøindsats og planlægger nye tiltag for at øge vores miljøpræstationer.

14001-blue

AFA JCDECAUX’ MILJØPOLITIK

AFA JCDecaux A/S har fokus på levering af et højt serviceniveau, der lever op til kundernes krav og forventninger. Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er en integreret del af hverdagen, og vi arbejder løbende med at forbedre vores kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøperformance. Vi tænker kvalitet, miljø og arbejdsmiljømæssige aspekter ind allerede under projekteringen og ved metodevalg. Vi inddrager interessenters behov, og sikrer at vores aktiviteter til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevante lov- og myndighedskrav, og i overensstemmelse med virksomhedens interne retningslinjer. Lov- og myndighedskrav for miljø og arbejdsmiljø er gennem vores ledelsessystem, Sherlock, gjort operationelle for vores medarbejdere, og vi sikrer derigennem overensstemmelse. Vi sikrer forebyggelse mod forurening i alle vores processer.

Vi udfører vores arbejde med mindst mulig belastning af det omgivende miljø, og anvender bæredygtige produkter. AFA JCDecaux vil, hvor det er realistisk, teknisk og økonomisk muligt, skabe de bedste rammer og vilkår for et godt fysisk og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø. Vi anvender de bedst mulige løsninger og hjælpemidler. AFA JCDecaux sikrer en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer. Kvalitetsbevidste, nytænkende og initiativrige medarbejdere skal således medvirke til at fremme en resultatorienteret virksomhed.

Vi forpligter os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. Og det er enhver medarbejders pligt at medvirke til af forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i og omkring udførelsen af eget arbejde. Vi undgår ulykker gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved at tage ansvar. Vi sikre at AFA JCDecaux´ kerneværdier: Kvalitet- Troværdighed- Innovation omsættes i handlinger.

Vi udvikler virksomhedens performance med en åben og medarbejderinddragende lederstil, kompetencer og motivation. AFA JCDecaux’ ledelse følger op på ledelsessystemet gennem systematisk anvendelse af audits, runderinger og øvrige indsamlede registreringer med henblik på løbende at forbedre systemets effektivitet. Vores miljøledelsessystem opfylder kravene til den internationale standard ISO 14001.

AFA JCDecaux’

MILJØMÅL

– til fælles gavn for os alle

REDUCERE BRÆNDSTOFFORBRUG

12% i 2015 og 20% i 2020 sammenlignet med 2013 (158.436 liter diesel/1.716.786
km – dvs. i gennemsnit 10,8 km/liter).

REDUCERE CO²-UDSLIP

100% af vores bilpark skal i 2015 have CO²-udslip på højest 130g/km for personbiler, 180-250 g/km for varevogne og 320 g/km for lastbiler

ØGE SORTERINGEN AF AFFALD

Øge sorteringsgraden, så mindst 70% af affaldet genbruges i 2016 og 90% i 2020

GENANVENDELSE AF GLAS

Genanvende 100% af hærdet glas i 2015

Led lys

LED teknologi bruges ved opsætning af nyt byinventar samt løbende udskiftning til LED på kontor- og lagerlokaler

GENBRUG AF PLAKATER

100% af plakater skal i 2015 til genbrug

TRYK PÅ FSC PAPIR

80% af plakater bestilt af AFA JCDecaux trykkes på FSC papir i 2015

EKSEMPLER PÅ JCDECAUX’ BÆREDYGTIGE UDVIKLINGSTILTAG

JCDecaux’ engagement i bæredygtig udvikling giver os mulighed for at genoverveje den måde, vi driver forretning på og de løsninger vi tilbyder vores kommuner, annoncører og øvrige samarbejdspartnere.
Dette engagement gælder på tværs af aktiviteterne i hele verden, og har ført til implementeringen af innovative produkter og serviceydelser. Dvs. mere miljøvenlige og yderst funktionelle (hvad angår tilgængelighed, udseende, kvalitet osv.) produkter og serviceydelser, der svarer til de værdier, som den det offentlige står for.
Reduceret energiforbrug

Reduceret energiforbrug

Efter at Køln Kommune havde tildelt JCDecaux kontrakten om buslæskærme og fritstående to m2 bagbelyste infostandere,
blev 650 nye bus- og sporvognslæskærme, designet af Lord Norman Foster, installeret, mens 900 eksisterende buslæskærme blev stående. Dette er et bevis på den høje servicekvalitet, som JCDecaux’ lokale serviceteams har leveret i mange år. Derudover har brugen af LED-rør betydet en reduktion i energiforbruget på 48% for mupi’er og 50% for buslæskærme sammenlignet med tidligere modeller.

Innovative serviceydelser

Innovative serviceydelser

Efter at Paris Kommune havde tildelt JCDecaux kontrakten om buslæskærme, blev 2.000 buslæskærme, designet af Marc
Aurel, installeret. Dette modulære byudstyr tilbyder borgerne i Paris nye og innovative serviceydelser med større komfort, samtidig med byudstyret er mindre energikrævende. I overensstemmelse med den bæredygtige udviklingspolitik, forbruger disse buslæskærme 34% mindre energi end de tidligere modeller, der er installeret i byen. Dvs. en energimæssig ydeevne over de 30% som er fastsat i Paris’ klimaplan.

Kontakt os

Mangler du svar - så står vi klar!
Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt. Skal det gå endnu hurtigere så ring på 36 34 24 00.

Start typing and press Enter to search